In de bijlage ‘Nederland wordt ouder’ van Pulse Media Group bij de Volkskrant van 6 februari een artikel ‘Aanbod woningen ouderen nog te beperkt’. Daarin worden Margarette Neep en Femke Daalhuizen geinterviewd over dit actuele thema. Om de voor vele betrokken partijen onoverbrugbare financiele hobbels in de initiatieffase glat te strijken zodat meer en vernieuwende woonconcepten voor ouderen kunnen worden gerealiseerd heeft de minister bovendien op 2 februari een stimuleringsregeling getroffen om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken. Moet gaan lukken zo!